Choď na obsah Choď na menu
 


Vysoké Tatry v hokeji

Ako vidieť z obdobia turnajov pred Tatranským pohárom, vo Vysokých Tatrách sa turnaje v bandy či kanadskom hokeji organizovali už od sezóny 1924/1925. Až do sezóny 1928/29 sa tu uskutočnili každoročne jeden až dva hokejové turnaje, ktoré organizovali Košický športový klub, Karpatský spolok, Skiklub Bratislava, ale i Československý zväz kanadského hokeja. Ani raz nebol organizátorom hokejového turnaja v tomto období Športový klub Vysoké Tatry (ŠKVT), ktorý vznikol v závere roku 1926 ako pôvodne lyžiarsky klub. S reálnymi aktivitami začal ŠKVT až začiatkom roku 1927. Organizátorom hokejových turnajov nebol ani iný miestny športový klub, napr. PAC Poprad. Dokonca žiaden tatranský či spišský klub sa v tomto období ani len nezúčastnil  hokejového turnaja, hoci tu hrali iné kluby zo Slovenska ako ŠK Slávia Banská Bystrica, Skiklub Bratislava, KAC, KSC či ČsŠK Košice, ale i tímy z Čiech či Maďarska, Nemecka a Rakúska.
Jediným logickým vysvetlením je skutočnosť, že hokej v tomto období na Spiši nehral žiaden športový klub, či už to bol ŠKVT, PAC Poprad, AC Spišská Nová Ves či nejaký športový klub z Kežmarku. Hokej na Spiši sa nehral ani v Karpatskom spolku.

Vznik hokeja v ŠKVT
Zmena nastáva až v závere roku 1929. Na scénu vstupuje hokejový tím ŠKVT. V roku 1931 začína ŠKVT vydávať vlastný časopis. Hneď v prvých číslach sa vracia k vzniku klubu a k tomu, čo klub za päť rokov od svojho vzniku dosiahol. V druhom čísle časopisu z roku 1931 píše Ed. Kolařík, člen hokejového tímu ŠKVT, o vzniku hokejového odboru v klube toto: „Hockeyový odbor založen byl na podzim r. 1929 a hned v nastávajíci zimě postaven byl první hock. team, který nejprv veřejně vystoupil na mezinárodním hock. turnaji v Novém Smokovci ve dnech 1. až 4. ledna 1930, kde poražen byl Č.S.K. Vyšehradem z Prahy 13:0 a Vysokoškolským sportem Brno 8:0.“ (Kolařík sa pomýlil v dátume konania turnaja, ktorý sa konal v dňoch 29. decembra 1929 až 1. januára 1930, pozn. autor) Jeho slová potvrdzuje aj Miloslav Slavík, ktorý je označovaný nielen za zakladateľa hokeja vo Vysokých Tatrách a Poprade, ale aj samotného ŠKVT. V článku "Vysoké Tatry a sport" v časopise Krásy Slovenska č. 9-10/1930 Slavík uvádza:  „S.K.V.T. byl původně založen jako klub lyžařský, ježto nemaje žádnych prostředků ani hřišť, nemohl jiný sport pěstovati. Během tří let vynutily si poměry postupně pěstování i jiných druhů sportu, a tak dnes pěstuje klub nejen lyžařství, ale i hockey kanadský, lawntennis, tabletennis a volleyball, pěstuje horolezectví a příštim rokem pomýšlí na zřízení footballu.“

Ak samotný "zakladateľ" ŠKVT a hokeja v ňom Miloslav Slavík, ako aj jeden z vtedajších aktívnych činovníkov (hokejový rozhodca) hovorí o založení hokeja v ŠKVT až v roku 1929, neexistuje dôvod ani dnes hovoriť o vzniku hokeja vo Vysokých Tatrách, a už vôbec nie v Poprade, v roku 1926. Súťažný (turnajový) hokej sa vo Vysokých Tatrách objavil už v roku 1925, avšak Vysoké Tatry (ŠKVT) začali hrať hokej až v roku 1929. Poprad, ktorý sa odvoláva na "tatranské hokejové tradície", začal s hokejom až o sezónu neskôr, v roku 1930.
Vôbec prvou zmienkou o hokeji/hokejovom odbore v ŠKVT je novinová správa zo začiatku decembra 1929. Národné noviny z 8.12.1929, č. 144, s. 4, informujú o konaní valného zhromaždenia ŠKVT, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Fortuna v Starom Smokovci v nedeľu 1. decembra 1929. Z článku sa dozvedáme zloženie nového výboru, ako i to, že členovia si vypočuli referáty o činnosti odborov letného športu a pripravovaných zimných a lyžiarskych aktivitách. Až úplne nakoniec sa z poslednej vety dozvedáme: "Tejto zimy vstúpi v činnosť novozaložený hockeyový odbor klubu." Až dátum 1. december 1929 možno podľa mňa označiť za dátum vzniku hokeja v ŠKVT.

Ak si zhrnieme počiatky hokeja v regióne, a ak si odmyslíme Majstrovstvá Európy v roku 1925, ktoré sa tu dostali len ako náhrada za Prahu či Tábor, tak turnajový hokej priniesli do Vysokých Tatier Košičania - Košický športový klub (KSC). Košické kluby KSC a KAC (Košický atletický klub), spolu so Sláviou Banská Bystrica boli prvými klubmi zo Slovenska, ktoré v Tatrách hrali hokej, avšak išlo o bandy hokej. Bolo to v januári 1925. Prvé tímy zo Slovenska, ktoré hrali ľadový hokej na turnajoch vo Vysokých Tatrách boli Košice a Banská Bystrica. Bolo to na turnaji o pohár ministra zdravotníctva v januári 1928, ktorý organizoval hokejový zväz. Prvý turnaj organizovaný slovenským klubom vo Vysokých Tatrách, keďže KSC bol skôr maďarský klub, bol bratislavský Skiklub, ktorý na prelome rokov 1928 a 1929 zorganizoval cvičný turnaj v ľadovom hokeji na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici.
Až po päťročnej existencii turnajov v hokeji vo Vysokých Tatrách prichádza v sezóne 1929/1930 na rad turnaj o Tatranský pohár (pôvodne Pohár Palace sanatoria Dr. Szontagha) v ľadovom hokeji, ktorého organizátormi boli Skiklub Bratislava a miestny ŠKVT. Za hlavného organizátora tohto turnaja možno považovať Skiklub Bratislava. Napríklad aj samotné prihlášky na turnaj sa sústreďovali v Bratislave. Tatranskí činovníci na prvom turnaji len získavali skúsenosti s organizovaním takéhoto podujatia. V každom prípade turnaje o Tatranský pohár (Pohár Palace sanatoria i Pohár J. Cittu) majú svoje významné miesto v histórii ľadového hokeja na Slovensku. Zrejme aj príprava prvého turnaja bola impulzom pre založenie vôbec prvého hokejového tímu ľadového hokeja na Spiši (vrátane Vysokých Tatier). Prvý hokejový odbor tu vznikol v rámci Športového klubu Vysoké Tatry na jeseň 1929. Hokejový tím ŠKVT odohral svoj historický prvý zápas v hokeji 30. decembra 1929 v Novom Smokovci proti ČKS Vyšehrad, s ktorým prehral 0:13. Hneď za ním nasledoval Poprad, ktorý sa začal formovať v decembri 1930 a svoj prvý zápas odohral 22. januára 1931 v Novom Smokovci proti ŠKVT.

Od svojho vzniku boli hokejisti Popradu a Vysokých Tatier samostatnými celkami, odbormi, oddielmi. Tak, ako mal ŠKVT samostatný hokejový odbor, tak mal svoj vlastný hokejový odbor aj PAC Poprad. K žiadnemu odčleneniu popradských hokejistov od tatranských nedošlo. Je to konštrukcia, ktorá vznikla v polovici 70-tych rokov 20. storočia. V tom období došlo aj k mylnému a účelovému výkladu o vzniku "hokeja pod Tatrami" (dnes sa tým myslí v Poprade) v roku 1926.